pannaAparatka

15 tekstów – auto­rem jest pan­naApa­rat­ka.

Bez sen­su jest brak sen­su.
Is­tnieć to nie znaczy być. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 marca 2016, 18:08

Do bólu nie można się przyz­wyczaić. Można go je­dynie oswoić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 stycznia 2016, 22:03

Kot miau­czy, pies szcze­ka a człowiek kłamie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 listopada 2015, 20:51

W zgiełku ciszy naj­wy­raźniej słychać szep­ty naszych niemych myśli. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 października 2015, 10:25

Umarłam na Ciebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 października 2015, 18:18

Zdarzają się upad­ki, po których ot­rze­panie ko­lan nie wystarcza. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 lipca 2015, 21:44

Odeszła. Nie chciała, aby ok­ruchy tej miłości za­mieniły się w nienawiść. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 czerwca 2015, 20:08

Cza­sem na­wet mru­ganie po­wieka­mi pot­ra­fi spra­wiać radość 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 czerwca 2015, 21:50

Może to i le­piej, że na niektóre py­tania nie zna­my od­po­wie­dzi, bo nad czym byśmy zas­ta­nawiali się w deszczo­we wieczory? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 maja 2015, 19:57

Zat­ra­ceni w codzien­ności za­pomi­namy o marzeniach 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 maja 2015, 17:55
pannaAparatka

Niezwykła w swojej zwykłości

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pannaAparatka

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 marca 2016, 20:04wdech sko­men­to­wał tek­st Bez sen­su jest brak [...]

9 stycznia 2016, 10:50wdech sko­men­to­wał tek­st Do bólu nie można [...]

9 stycznia 2016, 01:32pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st Do bólu nie można [...]

5 stycznia 2016, 21:40wdech sko­men­to­wał tek­st Do bólu nie można [...]

5 stycznia 2016, 20:38pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st Do bólu nie można [...]

3 stycznia 2016, 22:53wdech sko­men­to­wał tek­st Do bólu nie można [...]

3 stycznia 2016, 22:51pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st Do bólu nie można [...]

3 stycznia 2016, 22:07wdech sko­men­to­wał tek­st Do bólu nie można [...]

3 stycznia 2016, 22:03pannaAparatka do­dał no­wy tek­st Do bólu nie można [...]